Tag: ویس رکوردر

8
ژانویه

سیستم VOR

سیستم VOR چیست و چگونه در دستگاه های ضبط کننده صدا عمل می کند ؟ سیستم VOR در دستگاه های ضبط صدا این امکان را می دهد تا دستگاه شما با تشخیص صدا در محیط، شروع به ضبط صدا کند. در صورت استفاده از این سیستم، زمان هایی که در محیط هیچگونه صدایی نباشد دستگاه شما از حالت عملکرد ضبط
Read more