تمدید اعتبار اکانت ردیاب لندر

قوانین:

این صفحه " فقط " برای تمدید اکانت اپلیکیشن ردیاب لندر می باشد. درصورت خرید اعتبار برای ردیاب های با مارک دیگر، مسئولیت آن به عهده شخص خریدار می باشد و در صورت تکمیل و ثبت در سامانه، امکان عودت وجه مقدور نیست. لطفا هنگام تکمیل فرم دقت فرمایید.

امکان انتقال اعتبار اکانت از یک دستگاه به دستگاه دیگر مقدور نیست.

تمدید اعتبار فوق برای استفاده از اپلیکیشن ردیاب لندر می باشد. و ارتباطی با گارانتی دستگاه ندارد.

شماره موبایل فرم پرداخت، شماره موبایل شخص پرداخت کننده می باشد و ارتباطی با شماره سیمکارت داخل دستگاه ندارد.

تمدید اعتبار اکانت

مطالبــــ وبلاگ